KDV ve KDV İADESİ

 

KDV (katma değer vergisi);Türkiye'de 3065 sayılı yasa kapsamında 01/01/1985 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olan bir vergi türüdür.

Firmaların ve şahısların oranı devletçe belirlenmiş olan, yaptıkları harcamalar üzerinden zorunlu olarak devlete ödedikleri vergidir.

Devletin en önemli gelir kaynaklarından olan KDV genel olarak %1, %10 ve %20 olarak üçe ayrılır.

KDV İadesi; KDV Kanunu'nun 29. maddesine göre vergi mükelleflerinin vergiye tabi harcamalarda ödedikleri KDV oranına göre, ödeyecekleri vergi üzerinden bu oranın indirilebileceği belirtilmiştir.

KDV İade Programına Genel Bakış (Özet)

Program Kapsamındaki indirim konuları;
1 Tam Tasdik Ve Denetim
2 İndirimli Oran KDV İadesi
3 Tevkifat Kapsamında Tevkifat İadesi
4 İhracatta KDV İadesi
5 Türkiyede İkamet Etmeyen Yolcu KDV İadesi
6 Deniz Hava ve Demiryolu Hizmetlerine İlişkin KDV İadesi
7 Kıymetli Madenlerin Arama, Zenginleştirme ve Rafine
8 Teşvik Belgeli Makine ve Teçhizat Teslimlerine İlişkin iadesi
9 Liman ve Hava Meydanlarına İlişkin KDV İadesi
10 Ulusal Güvenliğe İlişkin KDV İadesi
11 Ulusal Taşımacılığa İlişkin KDV İadesi
12 İhraç Malı Taşıyan Araçlara İlişikin KDV Iadesi
13 Diplomatik İstisnalara İlişkin KDV İadesi
14 Fazla Ve Yersiz Ödenen KDV İadesi
15 Dahilde İşleme veya Geçici Kabul İzin Belgesi Kapsamında    iadesi
16 Diğer KDV İadesi

İndirilecek KDV
     Program, yukarıda belirtilen sözleşme konularına ek yapılmasına izin verdiği gibi bazı indirim konularında da farklı hesaplama yöntemleri kullanmaktadır. Bunlardan, Tam Tasdik Ve Denetim ve İndirimli Oran KDV İadesi hesaplamalarında yıllık kümülatif, geri kalan KDV iade konularında aylık kümülatif hesaplanır. Tüm hesaplamalar (%50) ve (%80) kriterleri gözönüne alınarak yapılır.
Zamandan Büyük Tasarruf
     Kısaca, KDV İade Programı inceleme, denetim ve yönetim alanında ki tüm işlerinizi doğru ve hızlı biçimde, bir YMM ofisinin yaptığı tüm işlemleri çok kısa sürede düzenleyip yapmaktadır.
      Raporlama sürecine kadar olan herşeyi;
Faturaların manuel veya liseden yüklenmesi, sözleşme konularına göre hesapların yapılması, alt firmaların tebliğe göre tesbit edilmesi,
tutanakların hazırlanması gibi yorucu işlemlerin yanısıra
angarya olarak tabir edilen, kargo etiketlerinin basılmasından
zarf yazdırmaya kadar, evrak takibinden yapılan masraflara kadar hepsini çok hızlı ve kolay şekilde yapabilmektedir.

Yüklenilen KDV
     Kısaca, KDV İade Programı, yüklenilen kdv hesaplamalarında tuttuğu kayıtlar ile hangi dönemde hangi sözleşme altında, hangi alt firmalara ne kadar yüklenim yapıldığını rapor halinde sunmakta, insan hatasının önüne geçmekte ve işleri düzene sokup kolaylaştırmaktadır.

Gelirler İdaresi Başkanlığı (GİB) ile tam uyum
     GİB formatındaki indirilecek ve yüklenim listelerindeki hataları en baştan tesbit eder ve otomatik olarak düzeltir. Program çıktısı olarak alınan excel listelerini sorunsuz olarak GİB'e yükler.

Tüm Muhasebe Programlarıyla Uyum
     Program ayırt etmeksizin tüm muhasebe programlarından gelen, 191, 320, 600, 391 vs hesapları saniyeler içinde GİB formatındaki İndirilecek KDV listesine dönüştürür. Yapay zeka kullanılan bu modül ile çok büyük zaman kazanırsınız.

Tebliğe Tam Uyum
     Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'ne göre çalışan program insan hatalarının önüne geçmekte ve tebliğ dışına çıkılmasını önlemektedir.