YMM Programı, Yeminli Mali Müşavirlik Programı

 YMM nedir

Yeminli mali müşavir, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlik kanununa göre yetkilendirilmiş meslek mensubudur.

Kanun Numarası : 3568

Kabul Tarihi : 1.6.1989

Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 13.6.1989 Sayı : 20194

Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 28 Sayfa : 297

 

Tüzel veya gerçek kişi vergi mükelleflerinin, Türk vergi mevzuatına uygun olarak faaliyetlerine devam edebilmeleri için Devlet adına denetim ve tasdik eden sorumlu kişidir.

Yeminli mali müşavirler bir firmayı denetlemenin yanı sıra, firmanın vergi dairesinden varsa alacaklarını tahsil eden ve kanuna uygun işleyişini yöneten meslek mensubudur.

YMM ler belirli ciroya sahip firmaları denetlerken devletin kendilerine sunduğu yetki ile bunları yaparlar ve tasdikleyip onayladıkları belgeler sorgulanmaz.

Yeminli Mali Müşavirlik yıllara dayanan tecrübenin yanı sıra en yüksek düzeyde bilgi ve beceriye sahip olan kişidir.

Yeminli mali müşavir olabilmenin özel şartları 

Madde 9 – Yeminli mali müşavir olabilmek için:

a) En az 1O yıl serbest muhasebeci mali müşavirlik yapmış olmak,

b) Yeminli mali müşavirlik sınavını vermiş olmak,

c) Yeminli mali müşavir ruhsatını almış olmak,

Şartları aranır.

 

YMM programı, bir Yeminli Mali Müşavirlik ofisinin baştan sona kadar yaptığı tüm işleri yapmak için yazılmıştır.

Karşıt inceleme tutanakları, bilgi isteme ve cevap yazılarının oluşturulmasından, evrakların takibine kadar çok geniş kapsamlı bir programdır.

YMM programında yapılan işler sırasıyla şu şekildedir;

1. Mükellef firma sözleşmesinin oluşturulması,

2. İndirilecek veya yüklenilen KDV listelerinin hazırlanması,

3. Listelerin GİB' in ilgili mevzuatına göre hesaplanması,

4. İndirilecek KDV ve/ veya yüklenilen KDV listelerinin hesaplanması sonucu incelemeye giren firmaların tespiti,

5. Karşıt inceleme ve bilgi isteme yazılarının oluşturulması,

6. Oluşturulan tutanakların toplu olarak ilgili firma veya SMMM lere mail atılması veya yazdırılması,

7. İncelemesi tamamlanmış evraklara sayı numaralarının verilmesi,

8. Evrak numarası alınan belgelerin evrak kayıta eklenmesi,

9. Hazır olan tutanakların Yeminli Mali Müşavirin İmzasına Sunulması,

10. Gelen tutanakların kaydının tamamlanması,

11. Islak imzalı tutanakların dijital arşive ve evrak defterine eklenmesi.

YMM Programı Yardımcı Modüller

Evrak işlemleri ve hesaplamalarının yanı sıra YMM ofisinde yapılan diğer işlemlerin takibi için ek modüller bulunmaktadır. Bunlar şu şekildedir;

1. Kullanıcı paneli; kullanıcı bilgilerinin ve yetkilerinin düzenlenmesi menüsü,

2. Muaf firmaların tespiti menüsü; incelemeye dâhil olmuş fakat tutanak düzenlenemeyecek durum da olan KİT ve devlet kurumlarının muaf tutulduğu menüdür,

3. GİB formatında dışarı aktarma menüsü; oluşturulan listelerini GİB ' e yüklenmesi için Gelir İdaresi Başkanlığının istediği Excel formatına dönüştürüldüğü ve dışarıya Excel olarak çıktısının alındığı bölümdür.

4. Veri yedekleme menüsü, programın otomatik sistem yedeklemesinin yanında program kullanıcılarının da yedek alıp geri yükleyebileceği bölümdür,

5. Sisteme kayıtlı olan tüm SMMM ve YMM bilgilerinin yönetildiği menüdür,

6. İş takibi menüsü, yapılan tüm işlemlerle ilgili toplu rapor alınabilen menüdür,

7. Rapor takip menüsü; KDV iade ve Tasdik sözleşmelerinin durumu ile ilgili bilgilerin kayıt edildiği menüdür,

8. XML beyanname menüsü; hazır gelen KDV beyannamelerinin kayıt edildiği menüdür.

Bu menü ile tüm kaşıt inceleme ve YMM cevap verme yazılarına anında tek seferde bilgi aktarabilirsiniz.

9. Program çalışma algoritması ve program kullanım kılavuzu menüsü.