ÜRETİM VE YÜKLENİM

 

      Yüklenilen Katma Değer Vergisi Listesinin Niteliği Bilindiği üzere Katma Değer Vergisi Kanunu, vergi yükünü son kullanıcı üzerinde bırakan bir sisteme dayalı olarak düzenlenmiştir.

 

     İstisna teslimler ile indirimli orana tabi işlemlere ilişkin yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisinin Bakanlığın belirleyeceği usul ve esaslara göre iade edilmesi kanunun temel prensibini oluşturmaktadır.

 

     Yüklenilen Katma Değer Vergisi Listesinin Kapsamı İade hakkı doğuran işlemle ilişkilendirilebilen alış ve giderler ile genel imal ve genel idare giderlerinden bu dönemde gerçekleştirilen işleme isabet eden pay, maliyet muhasebesi yöntem ve tekniklerine uygun olarak hesaplanır.

 

     Maliyet muhasebesi ilkelerini temel alan bu yeni projemiz ile ürünlerin maliyetlerini hesaplamak için ürün reçetelerinden faydalanıp maliyet hesabı çıkartılır. Maliyetleri belirlenen ürünler için yüklenilen KDV listeleri oluşturulur.

Proje Kapsamındaki Programımızın Yazım Süreci Devam Etmektedir...